Deze website

Gedragscode

Gedragscode Be-fast

 

De bestaande club structuren in Vlaanderen, focussen voornamelijk op hun beste atleten.

Begeleiding en exposure is er voldoende voor hen, terwijl de modale sporter in de kou blijft staan. Net deze laatste zou de basis moeten vormen van deze sport. Be-Fast wil deze recreatieve sporter begeleiden en van deze sporten ( triatlon, duatlon,  open water swimming, gravel bike en swimrun ) een teamgebeuren maken.  Betrokkenheid bij de club makkers primeert dan ook bij Be-Fast.  Lidmaatschap is meer dan alleen een Triatlon Vlaanderen licentie en wedstrijdpak. Het is een samenhorigheidsgevoel dat we vorm willen geven en delen met anderen.

 

Samen uit, samen thuis is het motto, waarbij we er van overtuigd zijn, dat iedereen daar beter van wordt.

 

 

  1. Veilig

 

- Pas je aan de omstandigheden aan: in het donker of bij mistig weer loop of fiets je met een fluohesje, lichte of kleurige kleding, lampje, …

- Zorg ervoor dat je fiets in orde is en draag je helm

- Respecteer de wegcode

- Blijf als groep goed samen en laat niemand alleen achter tijdens een training

- In open water zwem je nooit alleen, je draagt een wetsuit en maakt gebruik van een individuele zwemboei zoals bepaald in het algemeen reglement van Recreatiedomein Muisbroek en de Toestemming Waters uitgereikt door het college van Burgemeesters en Schepenen. Dat geldt ook als we in andere waters dan het domein Muisbroek gaan zwemmen.

- Meld ieder onregelmatigheid op trainingen 

- Personen vreemd aan de club die zich verdacht gedragen, steeds melden aan de       verantwoordelijke van de club of bij dringende toestand de politie waarschuwen.

- Veiligheid is ook tijdig uw lidgeld betalen voor je sportverzekering 

 

  1. Respect

- Laat geen afval achter, neem het mee of gooi het in een vuilbak

- Andere lopers, fietsers, wandelaars, … hebben ook recht op een stukje van de weg

- Prestatie is goed, moedig iedereen aan

- Het gebruik van doping is niet toegestaan

- Hou de faciliteiten waar we gebruik van maken proper achter en laat er geen spullen na  

- Respecteer elkaar en maak je niet schuldig aan ongewenst seksueel gedrag (bij eventueel grensoverschrijdend gedrag kan je steeds terecht bij onze vertrouwenspersoon*)

 

  1. Gezond sporten

- We streven naar blessurevrij sporten door het aanmoedigen van basisconditie-opbouw  en het voldoende rust/herstel nemen. 

- Trainingsschema’s met verschillende niveaus 

- Een aanbod sportvoeding kan via de club aangekocht worden.

- Het gebruik van alcohol, soft- of harddrugs voor of tijdens de training wordt niet gewaardeerd

 

  1. Plezier

- Iedere atleet moet zich welkom voelen en een volwaardig deel worden van onze club

- Maak geen onderscheid naar kleur, geslacht, geaardheid, ….

- Bij Be-Fast trainen is samen inspanningen leveren en samen genieten

- Wedstrijden en gezamenlijke trainingen zijn ideale mogelijkheden om de clubkleuren met trots te dragen.

- Lidmaatschap is een werkwoord

- Een glimlach ipv een grimas ( tenzij je even heel hard doorzet )

 

  1. Bestuur, trainers en hulpverleners

-Het bestuur en de trainers zijn het aanspreekpunt voor en na de training voor eventuele problemen maar ook ideeën en initiatieven. Input = output

-Het bestuur houdt een lijst bij met hulpverleners met kennis van EHBO, sportinitiatie, redders en trainers verbonden aan de club.

 

  1. Gedragscode

- Onbetamelijk gedrag van een lid of supporter zal besproken worden door de Raad Van Bestuur.

- Pesten, agressie en stalking tegenover andere leden en andere personen wordt niet getolereerd en leiden tot ontslag

 

  1. Lidgeld

- Het lidgeld wordt betaald tussen 1 december en 31 december.

- Lidgeld niet betaald is niet verzekerd *vertrouwenspersoon: Conny Bylois

 

het bestuur van Be Fast