Deze website

Links

Gedragscode

 


Gedragscode Be-Fast:

De bestaande clubstructuren in Vlaanderen, focussen voornamelijk op hun beste atleten.
Begeleiding en exposure is er voldoende voor hen, terwijl de modale sporter in de kou blijft staan.
Net deze laatste zou de basis moeten vormen van deze sporten.
Niet alleen wil Be-Fast die basis, en dus de recreatieve sporter begeleiden, evenzeer wil zij van deze sporten een teamgebeuren maken
Betrokkenheid bij de clubmakkers primeren dan ook bij Be-Fast.
Lidmaatschap is meer dan alleen een Triatlon Vlaanderen licentie en wedstrijdpak.
Het is een samenhorigheidsgevoel dat we vorm willen geven, en delen met anderen.

 

Samen uit, samen thuis is het motto, waarbij we er van overtuigd zijn, dat iedereen daar sneller van wordt.
1.    Veilig
- Pas je aan de omstandigheden aan:
   in het donker of bij mistig weer loop of fiets je met een fluo hesje, lichte of kleurige kleding,                lampje, …
in open water zwem je nooit alleen, je draagt een wetsuit en maakt gebruik van een individuele zwemboei
ervoor dat je fiets in orde is en draag je helm
- blijf als groep goed samen
- laat niemand alleen achter tijdens een training
- respecteer de wegcode
- meld ieder onregelmatigheid op trainingen 
- personen vreemd aan de club die zich verdacht gedragen, steeds melden aan de       verantwoordelijke van de club of bij dringende toestand de politie waarschuwen.
- veiligheid is ook tijdig u lidgeld betalen voor je sportverzekering 
- Alcoholische dranken zijn verboden tijdens trainingen.
 

2.    Respect

- gooi nooit rommel op de grond – neem je afval mee of gooi het in een vuilbak
- andere lopers, fietsers, wandelaars, … hebben ook recht op een stukje van de weg
-  prestatie is goed, moedig iedereen aan
- geen doping
- maak geen onderscheid naar kleur, geslacht, geaardheid, ….
- hou toiletten, douches en kleedruimten proper en laat geen spullen achter na gebruik 
- respecteer elkaar en maak je niet schuldig aan ongewenst seksueel gedrag( bij eventueel grensoverschrijdend gedrag kan je steeds terecht bij onze vertrouwenspersoon)
 

3.    Plezier

- iedere atleet moet zich welkom voelen in onze club
- bij Be-Fast trainen is samen inspanningen leveren en samen genieten
- op wedstrijden en gezamenlijke trainingen zijn de clubkleuren verplicht te dragen bij deelname. 
- Lidmaatschap is een werkwoord
- een glimlach ipv een grimas
 

4.    Bestuur en trainers

-Het bestuur en de trainers zijn het aanspreekpunt voor en na de training voor eventuele problemen maar ook ideeën en initiatieven. 
-Input = output
 

5.    Gedragscode

- Onbetamelijk gedrag van een lid of supporter zal besproken worden door de Raad Van Bestuur.
- pesten,agressie en stalking tegenover andere leden en andere personen wordt niet getolereerd.
- dit kan leiden tot ontslag of schorsing voor onbepaalde tijd.
- het ontslag zal mondeling en door aangetekend schrijven gemeld worden aan des betreffende persoon.
- tevens zal er een verslag verschijnen in de maandelijkse nieuwsbrief van A.A. om misverstanden te voorkomen.
 

6.    Lidgeld

- het lidgeld wordt betaald tussen 1 december en 31 december.

- Lidgeld niet betaald is niet verzekerd

 

 

vertrouwenspersoon: Conny Bylois

 

het bestuur van Be Fast